Vdechnout zapomenutému kostelíku život, takový úkol si vytkla MUDr. Květa Bačkorová. V praxi to znamená sehnat peníze a také odborníky na opravu a začlenit stavbu do běžného života obce. Úspěšná lékařka se i přes svou velkou pracovní vytíženost rozhodla pustit do tohoto úkolu v případě kostela svatého Ondřeje, nazývaného také Sionský kostelík na Kutnohorsku.

„Pocházím nedaleko od Sionského kostelíka a bylo mi líto, že se na něj vedle velkolepých památek Kutné Hory, zapomnělo. Přitom je to věkově ‚vrstevník‘ chrámu sv. Barbory a je starší než pro veřejnost známější hrad Sion,“ uvedla MUDr. Bačkorová. Pustila se do shánění odborníků, informací a přesvědčování mnoha lidí, kteří považovali její rozhodnutí za pošetilost a nesmysl.

„Zapomínáme na to, že život netvoří jen velké, přelomové okamžiky. To platí i pro historii,“ říká. Její snahou je, aby byli místní hrdí na svůj kostelík a stal se opět neodmyslitelnou součástí jejich obce, byl pro ně tak důležitý, jako pro jejich předky. „Drobné památky mají stejnou hodnotu jako ty slavné. Jsou součástí naší historie, kterou bychom měli znát. Ne nadarmo se říká, že kdo nemá minulost, nemá ani budoucnost,“ řekla MUDr. Bačkorová.

Založila proto spolek Sionský kostelík, který má podporovat obnovu kostela Svatého Ondřeje, a také transparentní účet, kam mohou dárci zasílat peníze na opravu a jeho provoz.